Saadaksesi sähköä tarvitset sekä sähköliittymän että sähkösopimuksen. Liittymiä on kuitenkin tarjolla runsaasti, joten ennen liittymän hankintaa on tärkeää tietää, millainen sähköliittymä kannattaa hankkia, mistä sähkön siirtohinta muodostuu ja miten sähköyhtiöt voi kilpailuttaa. Alla kerromme aiheesta tarkemmin lisää.

Millainen sähköliittymä kannattaa valita?

Tähän kysymykseen ei löydy yhtä ja oikeaa vastausta. Pääasiallisesti voidaan kuitenkin todeta, että hyvä sähköliittymä on sellainen sähköliittymä, joka sopii sekä kuluttajan kukkarolle että omiin tarpeisiin. Sähköliittymän hankintaan liittyy merkittävällä tavalla myös se, hankitaanko se uuteen taloon vai ei. Tästä syystä onkin tärkeää tietää jo etukäteen, liitetäänkö uusi sähköliittymä jo olemassa olevaan verkkoon vai pitääkö se rakentaa tai vahvistaa ennen uuden sähköliittymän liittämistä. Ennen sähköliittymän hankintaa kannattaakin ottaa yhteyttä oman alueen sähkönsiirtoyhtiöön, joka voi kertoa kuluttajalle tarkemmin siitä, millainen sähköliittymä kannattaa hankkia.

Sähköliittymän lisäksi tarvitaan myös sähkösopimus. Sähköliittymä ei siis tarkoita samaa kuin sähkösopimus, sillä sähköliittymällä viitataan siihen, että kuluttaja ostaa oikeuden liittyä sähkön jakeluverkkoon. Tämän jälkeen tehdään sähkösopimus, jossa puolestaan sovitaan, että uusi asiakas ostaa sähkönmyyjältä energiaa. Tämä sopimus solmitaan sähkönmyyjäyrityksen kanssa, ei sähkönsiirtoyrityksen kanssa. Sopimus kannattaa laatia noin 14 päivää ennen sitä päivää, jolloin sähköjen kytkentä otetaan käyttöön, sillä sopimuksen voimaantulossa ja sähköjen kytkennässä voi mennä oma aikansa.

Sähkön hinnan muodostuminen

Sähkön hinta perustuu kolmeen eri osaan: sähköenergiaan, sähkönsiirtoon ja veroihin. Sähköenergia taas koostuu perusmaksusta ja energiamaksusta. Perusmaksun tarkoituksena on kattaa sähkön myynnistä johtuneita kiinteitä kustannuksia, eivätkä ne riipu kulutetun energian määrästä. Sähkön energiamaksu taas koostuu kulutetusta energian määrästä. Energiamaksu pitää siis sisällään esimerkiksi sähkön tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. Sähkönsiirto puolestaan pitää sisällään kaikki ne kustannukset, joita sähkön siirrosta ja jakelusta koituu. Näiden maksujen päälle lisätään vielä asianmukaiset verot, eli sähkövero ja arvonlisävero.

Katso myös miten sähkön hinta (kwh) muodostuu

Miten sähkön kilpailutus vaikuttaa hintaan?

Sähkön myynti vapautettiin kilpailulle avoimeksi vuonna 1998 eli tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajat voivat vapaasti kilpailuttaa sähköenergian osuuden. Kilpailutus ei itsessään vaikuta sähkön siirtohintaan, sillä sähkön siirrolla ja jakelulla on Suomessa laillinen monopoliasema, eli niitä ei ole mahdollista kilpailuttaa. Sähkön siirtohinnan määrittää aina paikallinen jakeluverkkoyhtiö, eli hinta riippuu siitä, millä alueella kuluttaja asuu.

Sähkön kilpailuttaminen tapahtuu niin, että kuluttaja vertailee useita sähkötarjouksia, joiden joukosta hän valitsee parhaimman. Sähkön vertailuun on olemassa tänä päivänä useita eri verkkopalveluita, joiden kautta kuluttaja saa käsiinsä koko Suomen sähkötarjonnan.

Sähköyhtiöiden kilpailuttaminen onkin tänä päivänä sekä helppoa että nopeaa. Lisäksi sähköenergia on mahdollista kilpailuttaa niin usein kuin itse haluaa. Samalla on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että määräaikaisen sähkösopimuksen kohdalla sähköstä on maksettava viimeiseen eräpäivään saakka, joten liittymän vaihtaminen ennen sitä ei ole kannattavaa.

Sähkön kilpailuttaminen ja sähkönmyyjän vaihtaminen on lisäksi täysin maksutonta silloin, kun myyjää vaihdetaan ensimmäisen kerran tai edellisestä vaihdosta on kulunut vähintään vuosi. Jos sähkönmyyjää vaihdetaan tätä useammin, on mahdollista, että paikallinen jakeluverkkoyhtiö laskuttaa erillisen lisämaksun myyjän vaihtumisesta tehtävän sähkömittarin lukemisen vuoksi.