Putkiremontti tulee monelle suomalaiselle asunnon omistajalle ajankohtaiseksi aiheeksi ainakin kerran elämässään. Putkiremontti onkin täysin normaali, asuntojen ja muiden kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvä toimenpide.

Putkiremontilla tarkoitetaan remonttia, jossa asunnon tai muun kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmä joko kunnostetaan tai uusitaan kokonaan. Putkiremontin yhteydessä on myös yleistä, että kiinteistössä tehdään muita uudistuksia. Esimerkiksi kylpyhuoneiden lattiat voidaan samalla uusia. Asianmukaisella putkiremontin avulla voidaan parantaa myös kiinteistön energiatehokkuutta.

Lisäksi on syytä pitää mielessä, että jokainen putkiremontti on yksilöllinen ja vaihtelua syntyy paljon. Putkiremontin tarve ja sisältö suunnitellaan aina kiinteistön mukaan, eli se, mikä sopii yhdelle, ei aina ole sama remontti, joka tehdään toisellekin kiinteistölle. Putkiremontin tarve kannattaa aina määritellä asiantuntijan kanssa. Monissa kiinteistöissä putkiremontin suunnittelemisesta vastaa taloyhtiö.

Käyttövesiputkien uusiminen

On normaalia, että kotitalouden putket kuluvat vuosien varrella. Putkiremonttia tarvitaan silloin, kun putket ovat niin hauraita, että niihin alkaa kertyä erilaisia tukoksia ja vuotoja, jotka voivat vaarantaa pahimmassa tapauksessa koko kiinteistön kunnon. Sen lisäksi, että vesi- ja viemärijärjestelmän kunnostamisella tai uusimisella voidaan nostaa asunnon arvoa, sen avulla voidaan välttää myös monia vahinkoja.

Kuparisia ja rautaisia putkistoja löytyy monista ennen 1990-lukua rakennetuissa kotitalouksissa. Tätä uudemmissa kiinteistöissä käyttövesiputket rakennetaan usein muovista tai alumiinilla vahvistetusta komposiitista. Näiden putkien käyttöikä on rautaisia ja kuparisia putkia huomattavasti pitempi. Jos asunnosta löytyy kupariset tai rautaiset käyttövesiputket, ne kestävät normaalissa tilanteissa hyväkuntoisina noin 25–30 vuoden ajan. Jos putket ovat tätä vanhempia, niiden aiheuttaman vesivahingon riski kasvaa merkittävästi, koska putkiin kertynyt ruoste heikentää niiden kuntoa ja kykyä pitää vettä sisällään.

Aina käyttövesiputkien vahinkoja ei edes nähdä paljaalla silmällä. Putket voivat tällöin vuotaa ilman, että edes itse huomaisit sitä. Vuoto voi aiheuttaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä erilaisia haittoja, kuten hometta talon rakenteissa, mikä puolestaan sekä vaarantaa talon asukkaiden terveyden että laskee merkittävällä tavalla talon arvoa.

Milloin käyttövesiputket on syytä vaihtaa?

Käyttövesiputkien vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi silloin, kun niissä alkaa esiintyä vikoja. Kuten aikaisemmin jo mainittiin, käyttövesiputkien kuntoa voi usein olla haastavaa nähdä ja arvioida omin silmin, eikä mahdollisia vesivahinkoja tai vuotoja aina huomata ajoissa. Tässä mielessä onkin tärkeää tietää asunnon vesi- ja viemärijärjestelmän ikä, jonka avulla voit arvioida paremmin, milloin käyttövesiputkien uusimiselle on tarvetta.

Kaikkein helpoin tapa selvittää käyttövesiputkien kunto on kuitenkin kääntyä asiantuntijan puoleen, joka osaa kertoa sinulle tarkkaan, milloin käyttövesiputkien vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi. Putkien vaihtoa on syytä harkita vähintään seuraavissa tilanteissa:

 • Käyttövesiputkien ikä ylittää 25 vuotta
 • Kiinteistön putket ovat metallisia, joko raudasta tai kuparista valmistettuja
 • Veden paine putkissa ei aina ole tasainen
 • Putket jäätyvät tai ovat joskus jäätyneet

Lisäksi käyttövesiputkien arvioinnissa kannattaa ottaa huomioon seuraavat seikat, jotka voivat joissakin tilanteissa jopa lyhentää niiden käyttöikää:

 • Koska putket ovat piilossa talon rakenteiden sisällä, mahdollisia vahinkoja ja vikoja ei välttämättä huomata ajoissa; tämän vuoksi myös mahdolliset pistesyöpymät ja vuodot voivat pysyä pitkiäkin aikoja piilossa
 • Putket ruostuvat
 • Veden virtaus ja paine rasittavat putken seinämiä
 • Putkia ei ole kiinnitetty oikein
 • Putket syöpyvät ajan kuluessa veden sisältämien mineraalien vaikutuksesta
 • Epätasainen veden paine ja lämpölaajeneminen rasittavat putken liitoksia

Mitä putkiremontti maksaa?

Kuten aikaisemmin jo mainittiin, putkiremontti on aina hyvin yksilöllinen ja sen sisältö vaihtelee aina kotitalouden mukaan. Tästä syystä putkiremontin kustannukset voivat vaihdella suurestikin. Sen hintaan vaikuttavat muun muassa kiinteistön ikä, kiinteistön kunto, remontin aikana tehtävät mahdolliset tilamuutokset sekä pintamateriaalien uusiminen. Jos putkiremontin yhteydessä tehdään muita muutoksia, remontin lopullinen hinta tietysti aina kasvaa.

Yksi tärkeimmistä putkiremontin kustannuksiin liittyvistä seikoista on putkiremontin ajoitus. Mitä huonommassa kunnossa putket ovat ja mitä enemmän korjaus- ja uusimistöitä tarvitaan, sitä kalliimmaksi myös remontin kustannukset nousevat. Arvioiden mukaan ajoissa suoritettu putkiremontti voikin tulla jopa kaksi kertaa edullisemmaksi menetelmäksi kuin odottamattoman putkivuodon ja siitä aiheutuneiden vesivahinkojen korjauskustannukset.

Putkiremonttiin varautuminen

Putkiremonttiin voi varautua monella tapaa. Ensinnäkin monet voivat itse seurata ainakin joidenkin putkien kuntoa. Mutta koska kaikkia vahinkoja ei aina paljaalla silmällä näe, vesivahinkoja ja muita ongelmia voidaan ehkäistä tilaamalla asiantuntijan kartoitus omalta paikkakunnalta. Kartoittaja tarkistaa ja määrittelee tällöin kotitalouden putkien kunnon. Maksuttomat kartoitukset eivät sido sinua mihinkään, mutta samalla saat tarkan ja pitävän arvion siitä, milloin putkisto tulee vaihtaa. Kartoituskäynnin aikana asiantuntija suorittaa yleensä seuraavat eri vaiheet:

 • Käyttövesiputkien kunnon arviointi
 • Vesikalusteiden kunnon arviointi
 • Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kunnon arviointi
 • Muiden vesi- ja viemärijärjestelmään kuuluvien komponenttien kunnon arviointi

Kartoittaja arvioi järjestelmän kunnon ja antaa samalla käynnillä sinulle tarjouksen mahdollisesta putkiremontista. Remontin kesto riippuu pitkälti siitä, missä kunnossa vesi- ja viemärijärjestelmät ovat ja mitä muita korjauksia tai uudistuksia remontin yhteydessä tulee tehdä. Aina asukkaiden ei edes tarvitse muuttaa asunnosta pois, vaikka joissakin tapauksissa remontti on niin suuri tai kattaa asunnon elintärkeitä alueita, jolloin asukkaiden on asuttava remontin ajan muualla.